Dzieci mają wręcz niewyczerpaną pulę trudnych pytań. Uwielbiają dociekać co, gdzie, jak i dlaczego. W naszym odczucie najciężej jest ruszyć temat uczuć, emocji czy cech charakteru – w końcu dla nas wiele kwestii oraz zasad jest znanych. Jednak dziecko dopiero poznaje świat i uczy się w nim funkcjonować. Właśnie dlatego warto skupić się na wyjaśnieniu kilku ważnych zagadnień, w tym omówienie kwestii szacunku do innych.

Jakie są zalety okazywania szacunku?

W pierwszej kolejności wytłumaczmy dziecko, czym tak naprawdę jest szacunek. Obejmuje on uznanie praw do innego zdania oraz własnych poglądów w różnych dziedzinach życia. Można powiedzieć, że okazywanie szacunku wiąże się z akceptacją innych sposobów myślenia oraz zachowanie dystansu emocjonalnego podczas podróży zdań. W ten sposób można podejmować dyskusję opartą na logicznych argumentach. Tłumacząc to pojęcie dziecku, warto również podkreślić liczne korzyści, w tym, że:

 • okazywanie szacunku rozwija osobowość, cechy charakteru oraz pozwala szerzej poznać świat,
 • pozwala na lepsze poznanie kogoś poprzez zrozumienie jego historii, opinii czy sposobu myślenia, a jest to szczególnie ważne w nastoletnim i dorosłym życiu,
 • wzmacnia więzi w rodzinie, a także umożliwia znalezienie prawdziwych przyjaciół,
 • poprzez okazywanie szacunku będzie postrzegane jako rozsądne, mądre oraz przestrzegające zasad dobrego wychowania,
 • szanowanie innych osób sprawia, że sami będziemy przez nich szanowani.

Z pewnością dziecko, które usłyszy liczne korzyści wynikające z szacunku do innych osób, o wiele szybciej zrozumie to pojęcie. Ważne jest jednak, aby kwestię tą wytłumaczyć w praktyce. A w jaki sposób?

Szacunek w praktyce

Przekazanie suchej wiedzy w przypadku dzieci często nic nie daje. Jednak są one doskonałymi obserwatorami i szybko się uczą na przykładzie swoich rodziców lub opiekunów. Warto zatem przekazać wiedzę na ten tema w praktyce. Oto kilka przydatnych sposobów!

Dlaczego warto nauczyć dziecko okazywania szacunku innym?Gesty oraz mimika

Do wizualnych oznak szacunku zalicza się przyjazny wyraz twarzy, uśmiech czy patrzenie w oczy. Ponadto ważne jest tutaj uważne słuchanie rozmówcy bez przerywania. pamiętajmy, że kwestie te są uzależnione od kultury.

Formy grzecznościowe

Okazywanie szacunku można przejawiać poprzez stosowanie form grzecznościowych, takich jak „Pan”, „Pani” czy „Państwo” w rozmowie z osobami starszymi. Dużą wagę mają tutaj także używanie słów „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”, a także „dzień dobry” oraz „do widzenia”.

Wzgląd na innych

W miejscach publicznych nie możemy patrzeć tylko na swój komfort, ale także na wszystkich dookoła. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim poszanowania czyjejś przestrzeni oraz spokoju. Można to respektować m.in. poprzez wyłączanie muzyki z grającej z telefonu, wchodząc do autobusu.

Postępowanie zgodnie z ustaleniami

Obecnie żyjemy w czasach, gdzie istnieją pewne normy społeczne. Warto zaznajomić dziecko z nimi, aby później nie zaznać przykrości. Do nich zalicza się, chociażby punktualność.

Brak obojętności

Szacunek dotyczy nie tylko otaczających nas ludzi, ale także przedmiotów czy środowiska. Warto zatem powiedzieć dziecku, aby nie było obojętne zarówno wobec ludzkiej krzywdy, jak i leżących na ziemi śmieci.

Pamiętanie o sobie

Dziecko powinno również wiedzieć, aby szanować nie tylko wszystkich dookoła, ale także siebie. W ten sposób będzie szanowało swój czas oraz doceniają wykonana pracę. Szanując swoje ciało, ma również większa świadomość co do prowadzenia zdrowego stylu życia. Uwzględnia on odpowiednio zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną czy efektywny wypoczynek, który zapewnia dobry materac www.sleepinghouse.pl/138-materace-180×200.

Jakie mogą być konsekwencje braku szacunku?

Brak okazywania szacunku niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Ma to szczególne znaczenie w dorosłym życiu, w którym już nie odpowiadamy za czyny swojego dziecka. Pamiętajmy zatem, aby wpoić mu najważniejsze kwestie z tym związane. W ten sposób można uniknąć:

 • złych relacji międzyludzkich, które mogą prowadzić do konfliktów, nieporozumień, a nawet zerwania wieloletnich znajomości,
 • przemocy ze strony osób nieprzewidywalnych, gdyż nigdy nie wiadomo, jak różne grupy społeczne mogą reagować na brak szacunku,
 • spadek efektywności w pracy, który może być związany między innymi z brakiem współpracy między pracownikami nieszanującymi się,
 • trudności w rozwiązywaniu problemów, które wynikają z braku szacunku do innych,
 • brak postępu społecznego, gdyż osoby nieszanujące różnorodności i praw innych ludzi nie są w stanie dalej się rozwijać.

Okazywanie szacunku jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim pomaga rozwijać zdrowe relacje międzyludzkie oraz znacząco zmniejsza ilość konfliktów lub nieporozumień. Najlepiej już od najmłodszych lat pokazywać dziecku, czym jest zaufanie oraz jakie mogą być skutki jego braku.

Przeczytaj także:

 1. 5 rad na dobry sen, czyli zadbaj o odpowiednią atmosferę w sypialni
 2. Jakie poduszki do spania są dostępne na rynku?
 3. Wygodny materac niedocenianym afrodyzjakiem